Akcje charytatywne

Akcja „WYSPOWE IGLO”

Pierwszą charytatywną inicjatywą, jaką podjęli członkowie Fundacji Parasolka, był zakup pieca dla dzieci z Towarzystwa Ochrony Praw i Godności Dziecka „Wyspa” z siedzibą  w Chorzowie, którego jednym z wieloletnich wolontariuszy był członek Fundacji – Hubert Sommerrey.

„Wyspa” powstała we wrześniu 1990 roku w wyniku realizacji w Kuratorium Oświaty w Katowicach Kuratoryjnego Planu „Wyspa”. W wyniku szybkiego rozwoju programu, Kuratorium Oświaty podjęło decyzję o usamodzielnieniu „Wyspy” i przekształceniu jej w organizację pozarządową. W dniu 13 grudnia 1993 roku powstało Towarzystwo Ochrony Praw i Godności Dziecka „Wyspa” z siedzibą w Chorzowie.

Warsztaty na „Wyspowej” świetlicy prowadzone są przez wolontariuszy. W czasie warsztatów dzieci dostają posiłek – kanapki albo ciepłe danie. Warsztaty podzielone są na dwie części. Najpierw wolontariusze pomagają dzieciom w nauce, wspólnie odrabiają zadania domowe. W drugiej części warsztatów prowadzone są różnego rodzaju zajęcia praktyczne, rozwijające umiejętności dzieci,
np. zajęcia muzyczne, plastyczne, kulinarne, jak również socjoterapeutyczne.

Cała akcja charytatywna miała miejsce na przełomie stycznia i lutego 2016 r., kiedy to 2 tygodnie przed feriami zimowymi w budynku świetlicy zepsuł się piec grzewczy i przyjazna dzieciom „WYSPA” zamieniła się w, jak to wtedy żartobliwie określono, mroźne iglo. Działania mające na celu zbiórkę pieniędzy musiały zostać podjęte natychmiast, gdyż ze względu na panujący mróz, zajęcia dla dzieci nie mogły się odbywać.

Z pomocą przeszedł Klient Kancelarii – Pan Sławomir Faustmann, którego zakład zajmuje się produkcją kotłów C.O. Udzielił on znacznego rabatu na piec grzewczy dla Towarzystwa „Wyspa”, a także dostarczył go na miejsce i zamontował jeszcze przed rozpoczęciem ferii. Zbiórką pieniędzy zajęła się Fundacja Parasolka, a dzięki wsparciu przyjaciół i klientów Kancelarii, udało się zebrać kwotę niezbędną na zakup pieca.

Poniżej prezentujemy jak pomieszczenie kotłowni wyglądało „przed” i „po”.

Przed:

Po:

skontaktuj się z nami