o fundacji

Fundacja Parasolka działa od 2015 roku.

Celem Fundacji jest niesienie pomocy dzieciom, których rodziny znajdują się w kryzysie, oraz współpraca z instytucjami realizującymi zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, a także niesienie pomocy sierotom oraz dzieciom przebywającym w domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Fundacja otacza pomocą szczególnie te dzieci, których sytuacja rodzinna uległa dramatycznemu pogorszeniu często z dnia na dzień. Fundacja stara się wszelkimi siłami podejmować działania chcąc zaspokoić ich potrzeby bytowe, materialne a niekiedy próbując zwyczajnie osłodzić kolejny dzień.

Od początku swojego istnienia Fundacja angażuje się w pomoc Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda” w Poznaniu, które realizuje zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, kilka razy w roku dostarczając odzież, obuwie, środki czystości, przybory szkolne oraz inne przedmioty użytku codziennego w zależności od aktualnej potrzeby Centrum. Fundacja uczestniczy także w bieżących inicjatywach związanych z zakupem sprzętu oraz urządzaniem mieszkań podopiecznych Centrum. Ponadto, co roku z okazji Dnia Dziecka oraz świąt Bożego Narodzenia Fundacja, wspierana przez klientów Kancelarii, przygotowuje dla dzieci paczki.

Fundatorami Fundacji Parasolka są Partnerzy Kancelarii Radców Prawnych Sommerrey & Partners

skontaktuj się z nami