Akcje charytatywne

Zbiórka dla Natalii

We wrześniu spotkaliśmy się ze stowarzyszeniem 100 Kobiet Pomaga i po wielu godzinach rozmów, zdecydowaliśmy się rozpocząć zbiórkę pieniędzy na edukację autystycznej Natalii.

Link do zbiórki dostępny: TUTAJ!

Poniżej kilka słów o dziewczynce.

Natalia ma 15 lat, jest dzieckiem autystycznym, a przy tym wyjątkowo zdolnym. Przez osiem lat uczęszczała do publicznej szkoły podstawowej, która na każdym kroku pokazywała jej, jak bardzo odbiega od społeczeństwa, do którego nie była w stanie się dopasować. W szkole publicznej, przy około 30 osobach w klasie, nie ma możliwości aby nauczyciel zajął się jej potrzebami indywidualnie. A Natalia takiego indywidualnego podejścia zdecydowanie potrzebuje!

Dlatego też mama Natalii przy współpracy z psychologiem podjęła decyzję, aby zapisać córkę do prywatnego liceum. Nowa placówka gwarantuje indywidualne podejście do Natalii, a w razie pogorszenia stanu psychicznego lub gdy zajdzie taka potrzeba – zatrudni nauczyciela lub specjalistę, który będzie prowadził dla niej zajęcia indywidualne. W prywatnej szkole wymiana informacji oraz ciągły kontakt z rodzicem pozwalają na sprawną naukę i rehabilitację Natalii. Dziecko potrzebuje wsparcia w kontakcie z rówieśnikami oraz umacniania więzi. Już w pierwszym tygodniu przebywania w nowej szkole została zaobserwowana natychmiastowa zmiana w funkcjonowaniu Natalii.

Dziewczyna została wybrana na przewodniczącą klasy oraz zastępcę przewodniczącego szkoły. Bardzo chętnie i z dużym entuzjazmem podjęła nowe wyzwanie. Codziennie idzie do szkoły zadowolona i wraca z uśmiechem na twarzy, opowiadając o tym, co działo się na zajęciach, z iloma osobami rozmawiała oraz jak mili są profesorowie. Natalia bardzo interesuje się chemią, uczęszcza nawet na zajęcia na politechnice. Koszt utrzymania Natalii w szkole prywatnej przekracza możliwości finansowe jej matki, która wychowuje dziewczynę samotnie.

Stąd pomysł, aby wesprzeć mamę Natalki w ponoszeniu kosztów jej utrzymania i opłacenie czesnego, przynajmniej przez pierwszy rok – chodzi o stworzenie pewnego rodzaju stypendium. Poza kosztami związanymi ze szkołą, mama Natalki ponosi szereg innych kosztów, aby córka mogła funkcjonować normalnie. Są o między innymi wydatki na terapię sensoryczną, logopedię, rehabilitację, psychologa dziecięcego. Zdjęcie z jej ramion ciężaru opłacania czesnego w szkole byłoby nieocenioną pomocą.

Wiemy, że nasza społeczność tak samo jak i my, chętnie angażuje się w charytatywne akcje. Dziękujemy w imieniu Natalki i jej Mamy! 

Link do zbiórki dostępny: TUTAJ!

skontaktuj się z nami