Fundacja Parasolka

Aktywne działanie
na rzecz
pomocy dzieciom

o fundacji

Celem Fundacji jest niesienie pomocy dzieciom, których rodziny znajdują się w kryzysie, oraz współpraca z instytucjami realizującymi zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, a także niesienie pomocy sierotom oraz dzieciom przebywającym w domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

dowiedz się więcej

akcje charytatywne

Fundacja stara się wszelkimi siłami podejmować działania chcąc zaspokoić potrzeby bytowe dzieciaczków, potrzeby materialne a niekiedy próbując zwyczajnie osłodzić kolejny dzień. Zobacz w jaki sposób pomagamy dzieciom i w jakich inicjatywach uczestniczyliśmy.

dowiedz się więcej